Poľský inštitút v Bratislave (21. 12. 2018)

Poľský inštitút v Bratislave (21. 12. 2018)

Pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2019 želá

Poľský inštitút v Bratislave

Nám. SNP 27, Bratislava

 

MILAN RÚFUS
Pri jedličke

Aj dnes sa vo mne dieťa zachveje,
keď dýchne na mňa tvoje útle telo.
Anjelsky biely sneh a záveje.
Nevyslovené, kamsi uletelo?

Iba ty stojíš, symbol symbolov,
a kriesiš zázrak detskej duše malej,
to vzdialené, čo bolo-nebolo.
Symboly žijú v nás
a za nás žijú ďalej.

Ži už aj za mňa, dcérka nedele,
stoj ľudskú stráž za Božie dieťa ľudí.
Tiež mám svoj Veľký spánok v údele,
hlboké ticho, v ktorom nás nebo súdi.

Aj dnes sa vo mne dieťa zachveje,
keď dýchne na mňa tvoje svieže telo.
Blahoslavené dieťa nádeje,
čo uvidelo,
keďže nevedelo.