Podujatie VEČA, slovanský okrúhly stôl v Nitre – 19. SEPTEMBER 2015

Podujatie VEČA, slovanský okrúhly stôl v Nitre –  19. SEPTEMBER 2015

Občianske združenie Slavica z Nitry pozýva na podujatie VEČA, slovanský okrúhly stôl dňa 19. 9. 2015 v Nitre. Zmyslom stretnutia je diskusia, spolupráca a hľadanie prienikov medzi organizáciami a jednotlivcami zaoberajúcimi sa všeslovanským hnutím a slovanstvom. Hlavnými témami okrúhleho stola sú:
* Všeslovanské hnutie na Slovensku a vo svete
* Spolupráca slovanov v oblasti kultúry, vzdelávania a športu
* Spolupráca slovanov v oblasti ekonomiky
* Medzinárodná politika a zbližovanie slovanských národov a štátov
Viac informácii o podujatí na webovej stránke www.slavica.sk.
Miloš Zverina, predseda Slavica o.z.