Podujatia v Staromestskej kniznici v Bratislave – od 18. do 23. apríla 2023

* 18. 4. o 17.00, Blumentálska 10/a – A báseň stále krásna je!

Hudobno-poetické pásmo Evy Golovkovej a Přemysla Boublíka venované Viliamovi Turčánymu a Jánovi Smrekovi. Pripomeňte si tvorbu významných jubilujúcich básnikov, spoznajte ich menej známe diela. V programe odznie niekoľko zhudobnených básní, ktoré zhudobnila gitaristka a pesničkárka Eva Golovková. V podaní herca Přemysla Boublíka si vypočujete niekoľko básní - List jari, Videnie, Báseň, Vesmír (V. Turčány); Neslýchané, Všetci sme plakali, Ak dovolíte (J. Smrek)...

 

* 19. 4. o 17.00, Blumentálska 10/a – Ľúbostná a erotická mágia ako súčasť tradičnej ľudovej kultúry Slovenska

Chcete sa dozvedieť zaujímavosti o rituáloch v minulosti, ktoré mali upevniť lásku alebo prinavrátiť stratenú lásku? Aké magické nápoje a jedlá lásky sa pripravovali pre toho, koho chceli naši predkovia získať? Prečo považujeme erotickú mágiu za škodiacu a nebezpečnú? Prečo sa napriek tomu v minulosti často realizovala? Prečo mali slobodné dievčatá často túžbu privolať si ženícha magickým spôsobom a aké následky malo toto magické privolávanie? O ľúbostnej a erotickej mágii sa dozviete v prednáške historičky a etnologičky Kataríny Nádaskej.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

* 20. 4. od 15.00 do 18.00, Blumentálska 10/a – HRY bez hraníc

Herné popoludnie pre slovenské a ukrajinské rodiny. Cieľom herných popoludní je prepojiť komunity pri spoločných hrách a zábave, vytvoriť atmosféru pre pocit bezpečia a spolupatričnosti. Deti strávia so svojimi (starými) rodičmi príjemný čas hraním moderných spoločenských hier. Hranie spoločenských hier podporuje rozvoj komunikačných a jazykových zručností, vedie k tímovej práci a pomáha búrať (nielen) jazykové bariéry. K dispozícii je bohatá ponuka obľúbených rodinných hier. Skúsený lektor pomôže s vysvetlením pravidiel spoločenských hier.

Podujatie sa uskutočňuje vďaka podpore Nadácie televízie Markíza.

 

* 23. 4. o 15.00, Zichyho palác – Prešporské tingli-tangli

Strávte jeden deň v starom Prešporku a zažite niekdajšiu pestrosť hlavného mesta so Žofiou Lehelovou. Vydajte sa na trh, vybavte úradné záležitosti, na obed si skočte do hostinca, na kávu do cukrárne a na vínko si sadnite pod viechu. Prejdite sa uličkami mesta a preskúmajte jeho zákutia. Stretnite sa s miestnymi legendárnymi postavičkami a večer zájdite do divadla. Celý deň prebehne v atmosfére prešporáckej mnohorakosti. Precvičíte si jazykové schopnosti a rozšírite vedomosti o rôznych komunitách.

Podujatie sa koná v rámci Bratislavských mestských dní, pre deti od 9 rokov.

 

Vstup na podujatia je voľný.

 

--

Kontakt:

Mgr. Lenka Čechvalová

Referát marketingu a PR

Staromestská knižnica

Blumentálska 10/a

814 41 Bratislava

Tel.: 02/55422268

 

www.starlib.sk

www.facebook.com/Staromestskakniznica