Sprievodné podujatia pri príležitosti Odovzdávanie Ceny Vojetecha Zamarovského – 5. októbra 2023 v UK KU v Ružomberku

Sprievodné podujatia pri príležitosti Odovzdávanie Ceny Vojetecha Zamarovského – 5. októbra 2023 v UK KU v Ružomberku

Klub spisovateľov literatúry faktu na Slovensku, mesto Ružomberok a katolícka univerzita v Ružomberku

pozývajú

na sprievodné podujatia pri príležitosti Odovzdávania Ceny Vojetecha Zamarovského za trvalý prínos v oblasti literatúry faktu

vo štvrtok 5. októbra 2023

v Univerzitnej knižnici KU, Hrabovská cesta 1A, Ružomberok

 

PROGRAM:

* 9.00 hod. –  prijatie u doc. Ing. Jaroslava Demka, CSc., rektora KU v Ružomberku

* 9.30 hod. –   prehliadka Univerzitnej knižnice KU

* 10.30 hod. –  módna prehliadka študentov Školy umeleckého priemyslu v Ružomberku

* 11.00: – stretnutie spisovateľov so študentami KU a ŠUP:

– českí autori: STANISLAV MOTL, MICHAL MACHÁČEK, LIBOR PAŔÍZEK, FRANTIŠKA VRBENSKÁ, JAN GAZDÍK;
– slovenskí autori: JOZEF MIKLOŠKO, SVETOZÁR KRNO, DUŠAN MIKOLAJ, MARIÁN GAVENDA, PAVOL VITKO, SLAVOMÍRA OČENÁŠOVÁ-ŠTRBOVÁ, ĽUBOMÍR PAJTINKA, JÁN BÁBIK, ŠTEFAN NIŽŇANSKÝ, PETER RAŠLA, JOZEF LEIKERT, PETER MIŠÁK