PODPORTE SSS – poukážte 2 % z dane z príjmu na jeho kultúrno-spoločenské poslanie – rozvoj súčasnej slovenskej literatúry

PODPORTE SSS – poukážte 2 % z dane z príjmu na jeho kultúrno-spoločenské poslanie – rozvoj súčasnej slovenskej literatúry

Vážení priaznivci SSS,

Spolok slovenských spisovateľov si Vás dovoľuje informovať, že je zaregistrovaný podľa príslušných platných právnych noriem a môžete mu poukázať 2% zo zaplatenej dane z príjmu za uplynulý rok 2015.

Naše identifikačné údaje:
Adresa: Spolok slovenských spisovateľov, Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1
IČO: 30778166
Právna forma: občianske združenie

Budeme radi, ak prostredníctvom uvedenej možnosti podporíte kultúrno-spoločenské poslanie Spolku slovenských spisovateľov, ktorým je rozvoj súčasnej slovenskej literatúry.

Ďakujeme za porozumenie a účinnú pomoc.

S úctou 

Dr. Miroslav Bielik, predseda SSS