Podporte dvoma percentami KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ POSLANIE Spolku slovenských spisovateľov

Podporte dvoma percentami KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ POSLANIE Spolku slovenských spisovateľov

Spolok slovenských spisovateľov je zaregistrovaný podľa príslušných platných právnych noriem a môžete mu poukázať dve percentá zo zaplatenej dane z príjmu za uplynulý rok 2016.

Identifikačné údaje: Spolok slovenských spisovateľov, Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1, IČO: 30778166, právna forma: občianske združenie.

 

Podporiť dvoma percentami môžete vydavateľa Literárneho týždenníka – časopisu Spolku slovenských spisovateľov.

Identifikačné údaje: Kultúrno-literárna akadémia, n. o., Potočná 9531/40, 831 06 Bratislava-Rača, IČO: 50589148, právna forma: nezisková organizácia.

 

Budeme radi, ak prostredníctvom uvedenej možnosti podporíte kultúrno-spoločenské poslanie Spolku slovenských spisovateľov a Literárneho týždenníka.