Pocta ANTONOVI BERNOLÁKOVI v Devíne: Veľkému synovi slovenského národa

Pocta ANTONOVI BERNOLÁKOVI v Devíne: Veľkému synovi slovenského národa

Na snímke Anton Hrnko (vľavo), Daniela Suchá a Marián Servátka. Foto: Štefan Suchý

 

V nedeľu 15. januára 2023 sme si pripomínali 210. výročie úmrtia veľkého syna slovenského národa – kňaza, jazykovedca a prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny Antona Bernoláka.

 DANIELA SUCHÁ, predsedníčka občianskeho združenia CYRILOMETODIADA, MARIÁN SERVÁTKA, spisovateľ a bývalý diplomat a historik ANTON HRNKO, konateľ nadácie PRO PATRIA, si uctili A. Bernoláka položením venca k jeho pamätnej tabuli na budove rímskokatolíckeho farského úradu pri Kostole sv. Kríža v Devíne.

A. Bernolák trávil v roku 1785 prázdniny na fare v Devíne, kde napísal dielo Nova Bibliotheca Theologica Selecta. Mons. MARIÁN GAVENDA, vedec a miestny farár, pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule v r. 2012 uviedol:

„Pre farnosť je to pocta, že sa tu pohyboval a veľmi usilovne tu trávil prázdniny. Ako tretiak na teológii už poznal vtedajšiu svetovú teologickú literatúru, z ktorej spravil výber vyše 200 strán. Aj pre mňa je toto veľká motivácia, že taký mladý teológ toľko dokázal, lebo v múroch tejto fary sa venujem prekladaniu.“

DANIELA SUCHÁ

Foto: Štefan Suchý

(Zdroj: www.cyrilometodiada.sk/pocta-antonovi-bernolakovi-v-devine)

 

<span style="font-size:12.0pt;font-family:" times="" new="" roman";times="" roman";="" "="" lang="SK">Anton Hrnko, Daniela Suchá a Marián Servátka