Po stopách Ľudovíta Štúra v Čechách (30. 9. – 2. 10. 2016)

Po stopách Ľudovíta Štúra v Čechách (30. 9. – 2. 10. 2016)

Na fotografii účastníci zájazdu – členovia Modranskej muzeálnej spoločnosti na námestí v Hradci Králové pri pamätnej tabuli Ľudovíta Štúra

 

V dňoch 30.septembra až 2. októbra t. r. Modranská muzeálna spoločnosť (MMS) uskutočnila pre svojich členov zájazd do Hradca Králové po stopách  prvej lásky Ľudovíta Štúra a družobného mesta Modry – Benátok nad Jizerou. Pre vyše štyridsať účastníkov zájazdu nielen z Modry, ale i z Pezinka a Bratislavy, jeho vedúci Vladimír Medlen, predseda MMS, spolu s Vierou Jančovičovou, riaditeľkou SNM Múzea Ľudovíta Štúra v Modre, pripravili zaujímavý a bohatý program. Na úvod zájazdu ich po historických pamiatkach mesta Litomyšl a Hradec Králové  sprevádzali tamojší členovia Spolku zahraničných Slovákov.

 

Skanzen Polabskej dediny v Přerove nad Labem

 

V starobylej Litomyšli, rodisku Bedřicha Smetanu, na nich silným dojmom zapôsobil zrekonštruovaný zámok, ale aj historické námestie s dlhým radom starých meštianskych domov. V Hradci Králové sa pristavili na námestí pri pamätnej tabuli Ľudovíta Štúra. Druhý deň zájazdu venovali  prehliadke skanzenu Polabskej dediny v Přerove nad Labem. Zaujímavá expozícia obsahuje viac ako štyridsať zachovaných sedliackych domov, ktoré sú vybavené historickým ľudovým nábytkom, sedliackym náradím a poľnohospodárskou technikou. (Podobný skanzen majú i v Dolnom Rakúsku, ktorý už členovia MMS v minulosti navštívili.) Aj v podmienkach malokarpatského regiónu by sa žiadalo zriadiť skanzen tradičnej kultúry, ktorý by dokumentoval ťažký život vinohradníka, históriu poľnohospodárstva, ale i činnosť Slovenského vinohradníckeho družstva, ktoré počas hospodárskej krízy v tridsiatych rokoch minulého storočia zabránilo úpadku a zániku vinohradníctva pod Malými Karpatmi. So záujmom si účastníci prezreli aj mestský zámok v Benátkach nad Jizerou, v ktorom sídli radnica. Na zámku je v súčasnosti inštalovaná výstava z družobného mesta Modra, ktorá prezentuje perlu malokarpatského regiónu najmä z hľadiska jej histórie, vinohradníctva a remesiel. Družobné mestá udržujú čulé kontakty aj v spolupráci spoločenských organizácii seniorov, športovcov, škôl, umelcov a pod. Hostitelia ubytovali účastníkov v modernom rekonštruovanom hoteli Bílý páv, ktorý patrí mestu. Zástupcovia mestskej samosprávy ich informovali o zámeroch realizovať rad investičných akcií, ktoré budú slúžiť obyvateľom Benátiek nad Jizerou.

V Benátkach nad Jizerou si prezreli expozíciu
mestského múzea a výstavku družobného mesta Modra

 

Na záver trojdňového zájazdu si členovia MMS prezreli v Kutnej Hore Katedrálu svätej Barbory, Kostnicu a historické centrum mesta. S prekvapením zistili, že stovky zahraničných turistov sa na pamiatku fotografovali v starostlivo obrobenom vinohrade pod Katedrálou svätej Barbory.

Zájazd priniesol účastníkom nové poznatky o histórii a stave pamiatok v navštívených mestách ČR, kde im štát venuje systematickú pozornosť. Aj vďaka tejto skutočnosti je ČR oprávnene vyhľadávaným miestom zahraničných turistov.

 

Text a foto: FRANTIŠEK MACH, MATIK Modra

 

Vinohrady pod Katedrálou svätej  Barbory v Kutnej Hore