Peter Hanic (24. 12. 2018)

Vážené dámy, vážení páni,
napriek tomu, že stojím spravidla na inom brehu prezentácie histórie ako mnohí z Vás, dovolím si touto formou pozdraviť Vás s nadchádzajúcimi sviatkami Vianoc.
Želám nielen Vám, ale aj Vašim blízkym šťastné, veselé Vianoce, ako aj všetko dobré, najmä zdravie v novom roku.
S vianočno-novoročným pozdravom
priateľ pravdivej interpretácie histórie

P. Hanic

***
PS:
Pri tejto príležitosti si Vás dovolím upozorniť na pozoruhodnú knihu z inej, zdanlivo len športovej oblasti – Štefan Karak: Ako som prekonal sám seba (2018):
https://www.martinus.sk/?uItem=308257#description. Tak ako sa Štefan „popasoval s behom“, tak som sa aj ja popasoval s „históriou“..., obaja beháme na „dlhé trate“....
Pre „priaznivcov“ histórie Bratislavy upozorňujem na decembrové vydanie propagačnej brožúrky pána M. Demka: Slávni skladatelia v Bratislave. Je tam v krátkosti uvedených „len“ 19 mien s pozoruhodnými komentármi...
Samozrejme, sú aj novinky z „našich tém“: Alan Dolog: Naše dejiny úplne inak: Putovanie po stratených stopách Slovanov (2018): www.martinus.sk/?uItem=452259; Marián Kapolka: Veľké slovanské dobytie sveta: Apokalypsa po roku 1000 (2018): https://www.martinus.sk/?uItem=452255.