Pavol Kall – Požehnaný čas – milostiplné a na duchovné inšpirácie bohaté Vianoce

Požehnaný čas,
vyprosujem vám v modlitbách od Pána pokojné, milostiplné a na duchovné inšpirácie bohaté Vianoce.

Aby boli tohtoročné sviatky v našich rodinách a spoločenstvách opäť po roku veľkou, inšpiratívnou a úprimnou oslavou Božej lásky, ktorá zostupuje z nebies, aby v malom dieťati objala každého z nás a dala nám pocítiť, že sme Božie milované deti. V novom roku nech vás sprevádza Božia pomoc, zdravie a potrebné milosti.
S pozdravom
Pavol Kall