Pavol Kall (12. 4. 2017)

Príjemné, pokojné a milostiplné prežitie veľkonočných sviatkov – sviatkov jasu Pánovho triumfu, ktorý preráža tmu smrti a hriechu – celej redakcii LT vyprosuje Pavol Kall.
Nech posolstvo Veľkej noci nás vedie neustále po ceste ku skutočnej plnosti života s jasnou perspektívou večnosti.
S pozdravom
Pavol Kall

 

(e-mial z 12. 4. 2017)