Pavel Suro (25. 12. 2017)

Pavel Suro (25. 12. 2017)

Želáme Vám krásne a radostné Vianoce plné lásky a pohody a v ďalšom roku úspech, šťastie a zdravie.

SLOVÁCI VPRED!