Pavel Fábry (16. 12. 2018)

Moji milí a obdivovaní literárnotýždenníci,

skladám hold Vášmu úsiliu a schopnostiam držať pri živote špičkový literárno-kultúrny časopis pre s l o v e n s k ú  intelektuálnu elitu. V novom roku nech sa ďalej leskne Vaša medaila za obetavosť pri tvorbe LT. Želám Vašim slovenským spisovateľským srdciam správne bitie i bytie, kreatívne hlavy i fungujúce telá. Teším sa na nové čísla LT!

Moje  želania, Vám i sebe (nesplniteľné?):

– aby sa dvojtýždenný Literárny týždenník stal týždenným Literárnym týždenníkom,

– aby štát, najmä prostredníctvom  Ministerstva kultúry SR pochopil, že nasypať euričká do otrikolórovaného košíka LT je dobrá investícia do kultúry a slovenskosti,

– aby sme štefánikovskou storočnicou prebili odcházajúci česko(slovenský) osmičkový rok,

– nuž, a tak trošku pre seba: kiežby som si v týždennom Literárnom týždenníku mohol prečítať umeleckú reportáž z veľkolepých osláv Dňa nezávislosti.

Váš Pavel Fábry