Ondrej Ďurian – Miroslav Bartoš: Socha a Obraz II – VÝSTAVA (28. 9. – 27. 11. 2022)

Ondrej Ďurian – Miroslav Bartoš: Socha a Obraz II – VÝSTAVA (28. 9. – 27. 11. 2022)

Galéria Mikuláša Galadu v Turčianskych Tepliciach pozýva na vernisáž výstavy

Ondrej Ďurian – Miroslav Bartoš: Socha a Obraz II

v stredu 28. septembra 2022.

Tvorbu uvedie kurátor výstavy Peter Cabadaj.

V programe vystúpi tanečnica Mirka Kubíková.

 

Výstava potrvá do 27. novembra 2022.

(Zdroj: Miroslav Bartoš, e-mail zo 14. 9. 2022)

***

Miroslav Bartoš
(* 18. 9 .1949 v Ružomberku)
Výtvarník, básnik, spisovateľ. Venuje sa krajinomaľbe, žánrovej maľbe, ilustrácii, drevenej skulptúre. Pôsobil ako redaktor, múzejník, pedagóg na SPgŠ, v súčasnosti v GMG v Turč. Tepliciach. Žije a tvorí na Hornej Štubni.

Ondrej Ďurian
(* 10. 9.1951 v Nevoľnom)
Venuje sa tvorbe umeleckého šperku. Od roku 1976 pôsobil ako pedagóg na SŠÚV v Kremnici. Realizoval insígnie, reťaze a žezlá pre niekoľko vysokých škôl na Slovensku. V súčasnosti tvorí najmä interiérové plastiky a medaily z medi.
Žije a tvorí v Kremnici.

 

(Zdroj: Miroslav Bartoš – Ondrej Ďurian: Ponad čas. In: https://galerianatehelnej.sk/aktualne-vystavy/)