Október 2016 – február 2017 – Nový kurz Škola kresby v galérii – v Bethlenom dome v Banskej Bystrici

Október 2016 – február 2017 –  Nový kurz Škola kresby v galérii – v Bethlenom dome  v Banskej Bystrici

Stredoslovenská galéria pripravila na jeseň t. r.

nový kurz Škola kresby v galérii

v historickej budove Bethlenovho domu v centre mesta Banská Bystrica.

Počas 10 stretnutí v trvaní troch vyučovacích hodín (135 min.) sa účastníci zoznámia a prakticky si prejdú základy kresby uhlíkom, rudkou alebo suchým pastelom. Naučia sa zobrazovať geometrické predmety, zátišie, drapériu a busty od známych sochárov uložené v depozitári Stredoslovenskej galérie.
 
Usporiadatelia privítajú aj úplných začiatočníkov vo veku od 15 rokov.

Kurzy sa budú konať dva razy za mesiackaždý utorok v čase od 17.30 do 20.00 hod.

 

Harmonogram:

1. blok: 4. október 2016 – úvodná hodina spojená s prednáškou o kresbe
2. blok: 18. október 2016 – lineárna kresba zátišia z geometrických telies (uhlík, rudka)
3. blok: 2. november 2016 – kresba zátišia z geometrických telies zameraná na zachytenie priestoru (uhlík, rudka)
4. blok: 16. november 2016 – monochromatická kresba zložitejšieho zátišia (uhlík, rudka)
5. blok: 30. november 2016 – farebná kresba zložitejšieho zátišia (suchý pastel)
6. blok: 6. december 2016 – farebná kresba zložitejšieho zátišia (suchý pastel)
7. blok: 10. január 2017 – monochromatická kresba drapérie (uhlík, rudka)
8. blok: 24. január 2017 – farebná kresba drapérie a geometrických telies (suchý pastel)
9. blok: 7. február 2017 – monochromatická kresba busty (uhlík, rudka)
10. blok: 21. február 2017 – farebná kresba busty s drapériou (suchý pastel)

Kurz ukončíme jednodňovou výstavou záverečných prác absolventov kurzu pre nimi vybraných hostí.

 

(Zdroj: SSG, e-mail z 5. 9. 2016)