Odovzdávanie Cien a prémií LF za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2014 v Bratislave – 24. SEPTEMBER 2015

Odovzdávanie Cien a prémií LF za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2014 v Bratislave – 24. SEPTEMBER 2015

Literárny fond pozýva 24. 9. 2015 o 14. hod. v Zichyho paláci, Ventúrska ul. 9, Bratislava, na II. poschodí v Hudobnom salóne, na slávnostné odovzdávanie Cien a prémií za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2014, ktoré každoročne udeľuje výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu – za najhodnotnejšie diela predchádzajúceho roka.