Odišla slovenská maliarka, grafička, portrétistka Marta Anderly-Pavelková

Odišla slovenská maliarka, grafička, portrétistka Marta Anderly-Pavelková

V pondelok 23. 1. t. r. zomrela v Bratislave slovenská maliarka, grafička, knižná ilustrátorka a vynikajúca portrétistka Marta Anderly, občianskym menom Anderlitscheková, rod. Pavelková. Narodila sa 24. 8. 1951 v Malých Levároch ako jedno z dvojčiat, so sestrou Ruženou, má brata Feryho. Vyrastala u rodičov v Malých Levároch a neskôr v Závode. Má troch synov: Patríciusa, Andreja, Borisa, jej štvrtý syn Dávid tragicky zahynul v detskom veku. Žila v Malých Levároch, kde mala ateliér, a v Bratislave.

Absolvovala Strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor úžitkové umenie. Študovala  tri ročníky na Vysokej škole výtvarných umení (u prof. L. Čemického) v Bratislave.

Venovala sa portrétnej, voľnej tvorbe, od realizmu po abstrakciu, a knižnej ilustrácii, pred rokom 1989 realizovala aj monumentálne diela. Zúčastnila sa viacerých samostatných aj spoločných výstav doma i v zahraničí. Bola veľmi tvorivá, o čom svedčí veľké množstvo diel, ktoré sú väčšinou v súkromných zbierkach doma i v zahraničí. Jej tvorba si zaslúži prehodnotenie od odborníkov. Rada hovorila v rodnom nárečí, milovala a propagovala Záhorie, kde v ostatných rokoch aj vystavovala (i s ďalšími výtvarníkmi) pod hlavičkou občianskeho združenia Rudava v pohostinstve U Moravčíka v Malých Levároch.

Pohreb bude v bratislavskom krematóriu 1. 2. o 14.45 hod.