Od 27. 4. – Výstava Marek Ryś: Poľské letectvo (výstava potrvá do 26. 5. 2017)

Od 27. 4. – Výstava Marek Ryś: Poľské letectvo (výstava potrvá do 26. 5. 2017)

Poľský inštitút v Bratislave pozýva na výstavu

Marek Ryś: Poľské letectvo

v Neformálnej galérii na Klobučníckej ul.

v budove (vo výkladoch) Poľského inštitútu na Nám. SNP 27 v Bratislave.

Výstava bude prístupná do 26. mája.

Viac...

***

Výstava Poľské letectvo prináša umelecké stvárnenia historického a súčasného poľského vojenského letectva – od prvých dvojplošníkov až po moderné polyfunkčné lietadlá. Ich autorom je poľský vynikajúci umelec Marek Ryś zaoberajúci sa počítačovou grafikou, ktorého práce dokonca videli aj návštevníci amerického Pentagonu. Poľský grafik používa pri tvorbe takmer výlučne digitálne média vzhľadom na technický, rekonštrukčný charakter práce.

---

(Zdroj: e-mail z 12. 4. 2017, web: www.polinst.sk)