Od 14. 7. – Výstava súčasného bulharského výtvarného umenia ORFEICA METAMORFÓZY – Galéria v podkroví v Banskej Bystrici (Výstava trvá do 26. 8. 2016)

Od 14. 7. – Výstava súčasného bulharského výtvarného umenia ORFEICA METAMORFÓZY – Galéria v podkroví v Banskej Bystrici  (Výstava trvá do 26. 8. 2016)

Bulharský kultúrny inštitút Bratislava, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici pozývajú

na výstavu súčasného bulharského výtvarného umenia

ORFEICA – METAMORFÓZY

z autorskej dielne Donča Dončeva - grafika

a Nikolu Koleva - plastika

v Galérii v podkroví v ŠVK na Lazovnej 9 v Banskej Bystrici.
 
Kontakt/informácie:
PhDr. Oľga Doktorová
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Odbor riaditeľky
Lazovná 9, 975 58  Banská Bystrica

www.svkbb.eu
svkbb@svkbb.eu
tel. 048/4155067
fax 048/4124096