Ocenili osobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

Ocenili osobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

Na snímke laureáti výročnej Ceny Samuela Zocha s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom (vzadu v strede). Foto: BSK (in: bratislavskykraj.sk)

 

V bratislavskom mestskom Divadle Pavla Orságha Hviezdoslava počas slávnostného galavečera 16. júna 2022 odovzdali ocenenia osobnostiam, ktorí urobili niečo mimoriadne pre Bratislavský kraj a jeho obyvateľov. Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) udelili ako každý rok, aby upozornili na výnimočných ľudí medzi nami, ktorí  pomáhajú komunite, svojím talentom či schopnosťami robia dobré meno regiónu, alebo nezištným či odvážnym činom pomohli niekomu, kto bol v núdzi. Nominovaných bolo 32 osobností z oblasti kultúry, športu, vzdelávania, vedy, zdravotníctva či sociálnej starostlivosti. Juraj Droba, predseda BSK, udelil Pamätné listy predsedu BSK, výročné Ceny Samuela Zocha, titul Historická osobnosť regiónu a Cenu verejnosti. V programe predstavili jednotlivých ocenených krátkymi medailónikmi, ktorý vyšli aj bulletine z podujatia.

 

Výročnú cenu Samuela Zocha, ktorá je najvyšším ocenením BSK, získali LJUBA BACHÁROVÁ, VLADIMÍR BUŽEK, MIROSLAV DUDÍK, PETER MIKULÁŠ, IVETA MIŠOVÁ, LADISLAV NEUWIRTH, LADISLAV POŽÁR, VLADIMÍR SODOMA a ANTON TKÁČ.

Osobnosti ocenené Pamätným listom predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu. Foto: BSK (in: bratislavskykraj.sk)

 

Pamätný list predsedu BSK udelil predseda BSK výnimočným osobnostiam z oblasti športu, kultúry, školstva, vinárstva, zdravotníctva, vedy či sociálnej oblasti. Získali ich JAROSLAV BELLO BELIŠ, JAKUB BENKO, KATARÍNA BERGEROVÁ, MIROSLAV BRNA, ŠTEFAN CIFRA, LUCIA DEBNÁROVÁ, IZABELA HOLÁ, JANKA CHLÁDECKÁ, EDUARD CHMELA, MATILDA KROPÁČKOVÁ, JOZEF MALLINERITS, DAŠA MELICHÁRKOVÁ, HELENA NAVRÁTILOVÁ, TIBOR NOSIAN, GIZELA OŇOVÁ, MÁRIA REHÁKOVÁ, PAVOL SABELA, HELENA SPRUŠANSKÁ, PAVOL ŠIMA-JURÍČEK, MARIÁN ŠIPOŠ, GABRIEL ŠKRIEČKA a ALŽBETA UHRÁKOVÁ.

V minulosti boli medzi ocenenými napríklad herečky Eva Rysová, Magda Vašáryová, herec Milan Lasica, „prvá dáma slovenského viniča“ Dorota Pospíšilová či pracovníčka BSK Janka Matulová, ktorá v prvej vlne pandémie nastúpila ako krízová manažérka do zariadenia sociálnych služieb v Pezinku.

Bratislavský samosprávny kraj už po štvrtý raz udelil titul Historická osobnosť regiónu. Ako prvý ju získali in memoriam Eugeň Suchoň, po ňom ďalšie veľké mená Vladimír Dzurilla a Ján Dérer. Tento rok sa k nim pridala diva, popredná svetová operná speváčka – sopranistka LUCIA POPOVÁ. Na podujatí premietli medailón o jej strastiplnom živote, emigrácii a jedinečnom diele na európskych operných pódiách.

Počas slávnostného večera vyhlásili aj Cenu verejnosti, ktorej víťaz vzišiel z hlasovania obyvateľov. Verejnosť mohla vyberať spomedzi 31 laureátov. Tá rozhodla, že k rozvoju a obohateniu Bratislavského kraja najviac prispel, a teda absolútnym víťazom Ocenení BSK na základe hlasovania verejnosti sa stal výtvarník PAVOL ŠIMA-JURÍČEK.

Galavečer spríjemnila speváčka MÁRIA ČÍROVÁ s manželom MARIÁNOM KACHÚTOM, ktorý ju sprevádzal na klavíri, talentovaní študenti umeleckých škôl v pôsobnosti BSK baletnými číslami a sopranistky z Filharmónie a Slovenského národného divadla.

Budúci rok čaká 20. výročie udeľovania ocenení, preto BSK vyzýva na pomoc s nomináciami. Predseda BSK Juraj Droba uviedol, že aj tohtoročný výber ocenených bol veľmi náročný, pretože v Bratislavskom samosprávnom kraji žije veľmi veľa významných osobností, čo je aj preto, že Bratislava je hlavným mestom Slovenskej republiky. Zároveň vyjadril hrdosť na činnosť a pôsobenie ocenených osobností.

 

(Spracované podľa: Ocenenia Bratislavského kraja sú rozdané. Titul Historická osobnosť regiónu získala operná diva Lucia Popp. Zverejnené 16. 6. 2022. Dostupné v internete: bratislavskykraj.sk/ocenili-sme-vyznamne-osobnosti-bratislavskeho-kraja)

 

(Zdroj: Ocenili osobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. In: Literárny týždenník 25 – 26 z 29. 6. 2022, s. 4)

 

Foto: BSK (in: bratislavskykraj.sk)