Prvý občiansky panel o budúcnosti Európy 5. a 6. mája – 12 otázok online konzultácie 9. mája

Prvý občiansky panel o budúcnosti Európy 5. a 6. mája – 12 otázok online konzultácie 9. mája

Po prvýkrát v histórii Európskej únie Komisia zvoláva v dňoch 5. a 6. mája občiansky panel, ktorého úlohou bude vypracovať verejnú konzultáciu o budúcnosti Európy.

Panel organizuje Európsky hospodársky a sociálny výbor a zúčastní sa ho približne 80 občanov z celej Európy, vrátane 4 zo Slovenska. Všetci pricestujú do Bruselu už večer 4. 5., aby sa počas dvoch dní spoločne dohodli na 12 otázkach online konzultácie, ktorá bude spustená na Deň Európy, 9. mája.

Toto jedinečné podujatie v participatívnej demokracii je dôkazom, že občania reálne ovplyvňujú diskusiu o budúcnosti Európy. Verejná konzultácia nadviaže na Bielu knihu Európskej komisie o budúcnosti Európy z marca 2017 a bude prebiehať súbežne s 500 občianskymi dialógmi, ktoré Komisia plánuje zorganizovať v najbližších 12 mesiacoch, ako aj s konzultáciami s občanmi, ktoré organizuje 27 členských štátov EÚ na základe iniciatívy francúzskeho prezidenta E. Macrona.

Podrobnosti: Tlačová správa

 

Kontakt/informácie:

Ingrid Ludviková

Tlačové oddelenie
Zastúpenie Európskej Komisie v SR
Palisády 29, 811 06 Bratislava
E-mail: ingrid.ludvikova@ec.europa.eu
Phone: +421 259 203 269
Mobile: +421 949 213 374

Web: www.europa.sk

TWITTER: @ZEKvSR
Facebook: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku