NOVEMBER – DECEMBER 2016 – Edukačný projekt pre znevýhodnených Počúvaj zrakom a ochutnaj vôňou – v Bethlenov dome SSG v Banskej Bystrici

NOVEMBER – DECEMBER 2016 – Edukačný projekt pre znevýhodnených Počúvaj zrakom a ochutnaj vôňou – v Bethlenov dome SSG v Banskej Bystrici

Stredoslovenská galéria pozýva

na špeciálny edukačný program

Počúvaj zrakom a ochutnaj vôňou

v mesiacoch september až december 2016 Bethlenov dome na Dolnej ul. 8 v Banskej Bystrici.

***

Názvov projektu: Edukačný projekt pre znevýhodnených Počúvaj zrakom a ochutnaj vôňou

Cieľová skupina: znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici

Miesto konania: Bethlenov dom, Dolná 8

Termín realizácie programu: september – december 2016

Autorka projektu: Martina Martincová

Grafický vizuál: Palo Snoha

Návrh a realizácia edukačných pomôcok: Andrea Rolková

Koncepcia edukačného programu: Martina Martincová, Jana Gamcová

Zvukový nosič: Jozef Klimko, DiS.art

Akustický objekt: Kalimba musical instrument

***

Otváracie hodiny:

Utorok: 10.00 – 16.00 hod.

Streda: 10.00 – 16.00 hod.

Štvrtok: 10.00 – 18.00 hod.

Piatok: 10.00 – 16.00 hod.

Sobota: 10.00 – 17.00 hod.

Nedeľa: 10.00 – 17.00 hod.

***

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici v súčinnosti s prebiehajúcou edukačno-prezentačnou výstavou Symfónia pre 5 zmyslov otvára interaktívny vzdelávací projekt Počúvaj zrakom a ochutnaj vôňou. Projekt je prioritne určený pre deti a dospelých so zdravotným a sociálnym znevýhodnením. Pojednáva o aktivácií piatich zmyslov, akými sú zrak, čuch, chuť, hmat, sluch. Súčasne poukazuje na to,  ako prostredníctvom nich sa dennodenne oboznamujeme nielen s prostredím okolo nás, no za pomoci nich dokážeme vnímať a spoznávať tiež diela výtvarného umenia.

Cez navrhnuté rôznorodé interaktívne hry so špeciálnymi senzoricko-stimulačnými pomôckami môže vnímateľ rozvíjať nielen svoje motorické zručnosti, ale tiež zmyslové vnímanie, senzorickú pamäť a nadobudnuté senzuálne vnemy, asociácie následne nachádzať a priraďovať ku konkrétnym umeleckým dielam.

Projektom Počúvaj zrakom a ochutnaj vôňou sa zároveň zahajuje pilotná séria špecificky koncipovaných edukačných programov, orientovaných práve pre znevýhodnené skupiny obyvateľov. Tie sa zameriavajú a poukazujú na rôzne možnosti a spôsoby vnímania, poznávania a interpretovania diel výtvarného umenia.

V rámci prebiehajúceho projektu galéria plánuje realizovať širokú škálu sprievodných akcií ako tvorivých workshopov, animačných etúd, komentovaných prehliadok a pod.

Projekt sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Sprievodné aktivity k edukačnému programu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Mesto Banská Bystrica.

 

Viac info nájdete na: www.ssgbb.sk

 

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

(Zdroj: Tlačopvá správa SSG, e-mail p.r.manager@ssgbb.sk z 30. 9. 2016)