Nominácie do súťaže Najkrajšie knihy Slovenska

Nominácie do súťaže Najkrajšie knihy Slovenska

Najkrajšie knihy Slovenska (NKS) je celoslovenská súťaž s dlhoročnou tradíciou. Hlavným usporiadateľom súťaže je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Novými partnermi súťaže sa po prvý raz stali aj inštitúcie v pôsobnosti MK SR – Slovenské centrum dizajnu a Slovenské literárne centrum.

V dňoch 19. a 20. 2. t. r. zasadala v Bibiane medzinárodná porota celoslovenskej súťaže Najkrajšie knihy Slovenska (NKS), ktorú tvorili odborníci a odborníčky z oblasti grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie. Jej členovia posudzovali viac ako 200 originálnych knižných titulov, ktoré sa prihlásili do celoslovenskej súťaže NKS.

Päťčlennú porotu tvorili: za Českú republiku Filip Kraus z Vysokej školy umeleckého priemyslu v Prahe (UMPRUM), typograf Jakob Mayr z Rakúska, za Slovensko ilustrátorka Lucia Žatkuliaková, kurátorka Gabriela Ondrišáková a polygraf Pavel Kordoš. Predsedníčkou poroty sa po hlasovaní stala ilustrátorka L. Žatkuliaková.

Nominácie kníh do súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2023 sú zverejnené na webovej stránke Bibiany pod názvom Medzinárodná porota celoslovenskej súťaže NKS hodnotila viac ako 200 knižných titulov (VIAC TU).

Poslaním súťaže Najkrajšie knihy Slovenska je podporiť zvyšovanie úrovne knižnej kultúry na Slovensku z hľadiska jej vizuálneho spracovania, mapovať knižnú tvorbu a propagovať najkvalitnejšie tituly doma i v zahraničí.

LUCIA MARCINÁTOVÁ, PR a sociálne média, Bibiana, Bratislava