NEWSLETTER pre všetkých divadelníkov a divadelníčky! (11. 4. 2016)

NEWSLETTER pre všetkých divadelníkov a divadelníčky! (11. 4. 2016)

Obsah Newslettera sa orientuje na informovanie o divadelnom dianí na Slovensku i v zahraničí.

Ak budete chcieť v newslettri uverejniť správy, ktoré súvisia s vašou divadelnou prácou, pomôžeme vám ich sprostredkovať ostatným kolegom. Pri zverejňovaní noviniek neváhajte využiť nasledujúci link https://www.theatre.sk/sk/sluzby-2/newsletter/poslite-nam-prispevok/.

Veríme, že čitatelia newslettra ocenia vaše aj naše informácie o divadle a divadlách na Slovensku, zahraničné správy a informácie od zahraničných partnerov, divadiel a festivalov. Link na newsletter rozosielame na všetky e-mailové adresy z našej databázy, do ktorej sa môže prihlásiť aj ktokoľvek ďalší.

Editori newslettra si vyhradzujú právo texty redakčne upravovať a v prípade porušenia redakčných, etických či právnych noriem ich neuverejniť. Články majú mať predovšetkým informačný charakter.

 

(Zdroj: e-mail z 11. 4. 2016)

Newsletter 2016

apríl 1   2  
marec 1   2  
február 1   2