Netradičný portrét pocitov – Soboty v galérii – 15. 6. 2024

Netradičný portrét pocitov – Soboty v galérii – 15. 6. 2024

Stredoslovenská galéria Banská Bystrica pozýva na program

Netradičný portrét pocitov – Soboty v galérii

zážitkový program pre rodiny s deťmi 

od 6 rokov v sobotu 15. 6. 2024 o 15.00 hod.

 

Pretórium, Nám. Š.  Mojzesa 25, Banská Bystrica

 

Vstupné: 2,– €/osoba

Lektorka: Jessica Mozgová

 

Kontakt a hlasovanie:

Stredoslovenská galéria Banská Bystrica

edukacrie@sgb.email

Tel.: 0911 294 527

www.ssgbb.sk