Nedožité deväťdesiate narodeniny Dr. Jána Siráckeho – Hlas ľudu (18. 12. 2015)

Nedožité deväťdesiate narodeniny Dr. Jána Siráckeho – Hlas ľudu (18. 12. 2015)

Tohto roku si slovenská dolnozemská verejnosť pripomenula i nedožité deväťdesiate narodeniny historika, prekladateľa, nestora slovenskej dolnozemskej historiografie Dr. Jána Siráckeho.

Viac na portáli <H las ľudu>.