NEDEĽNÉ fašiangové tvorivky – Tatranská galéria – Elektráreň v Poprade – 8. 2. 24

NEDEĽNÉ fašiangové tvorivky – Tatranská galéria – Elektráreň v Poprade – 8. 2. 24

Tatranská galéria v Poprade

pozýva na podujatie

NEDEĽNÉ fašiangové tvorivky

 

KEDY? ... v nedeľu 18. februára 2024 od 14.00 do 16.00 hod.

KDE? ...   Tatranská galéria – Elektráreň v Poprade, Hviezdoslavová 12

 

Tvorivé dielne a rehliadka galérie pre rodiny s deťmi od 0 do 99 rokov

 

Poplatok: 3,00 €/os.

Zahŕňa vstup do galérie a materiál na tvorivé dielne.

***

Na tvorivé dielne sa treba prihlásiť

Tel. č.: 0915 610 756

 

Kontakt:

Anna Ondrušeková, riaditeľka a kolektív pracovníkov TG v Poprade