Navždy nás opustila LIBUŠA FRIEDOVÁ, slovenská autorka literatúry a rozhlasových hier pre deti

Navždy nás opustila LIBUŠA FRIEDOVÁ, slovenská autorka literatúry a rozhlasových hier pre deti

PREČ´TAJTE SI MEDAILÓN členky Spolku slovenských spisovateľov: LIBUŠA FRIEDOVÁ (* 17. 10. 1925 – † 22. 5. 2017).