Najmenej brigádujeme v zime, najviac na jar (31. 12. 2015)

Najmenej brigádujeme v zime, najviac na jar (31. 12. 2015)

Organizovanie verejných brigád alebo pomoc pri udržiavaní poriadku a príjemného vzhľadu je jednou z aktivít, ktorým sa venujú samosprávy za účasti aktívnych obyvateľov.

Organizovanie verejných brigád alebo pomoc pri ich zabezpečovaní sú formy upevňovania pozitívneho vzťahu obyvateľov k samospráve, a tiež aj upevňovanie spoločenskej zodpovednosti. Dokonca zákon o obecnom zriadení konštatuje, že obyvatelia sú povinní napomáhať udržiavať poriadok v obci, ako aj podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia.

Nedávny prieskum Združenia miest a obcí Slovenska, ktorý bol realizovaný od 17. novembra 2015 do 8. decembra 2015 na vzorke 278 samospráv, v ktorých býva viac ako 972 000 obyvateľov, sledoval oblasť organizovania verejných brigád a foriem pomoci samospráv pri ich organizovaní. Na otázku „Pomáha mesto/obec pri organizovaných aktivitách zameraných na čistenie vodných tokov, alebo verejných priestranstiev?“ uviedlo 65, 8 % samospráv, že pri organizovaní verejných brigád pomáhajú. Presnejšie 29, 9 % miest a obcí zapája pracovníkov z radov dlhodobo nezamestnaných. Pracovné prostriedky a náradie zabezpečuje ako formu pomoci v rámci verejných brigád 24, 4 % samospráv. Zvoz a likvidáciu vyzbieraného odpadu počas verejných brigád zabezpečuje 32, 3 % respondentov. Ďalších 18, 9 % uviedlo, že ako formu pomoci poskytujú propagáciu akcie napríklad v miestnom rozhlase alebo na internetovej stránke samosprávy. Priamou finančnou pomocou vypomáha 2, 9 % miest a obcí.

Najviac verejných brigád sa na území miest a obcí organizuje na jar, a to 49, 8 %. Potom nasledujú jesenné brigády, ktoré sa realizujú na území 29, 1 % samospráv. V lete je organizovaných 17, 9 % verejných brigád a v zime 3, 2 %.

Prieskum bol realizovaný v rámci Národného projektu ZMOS „Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy“ v čase od 29. októbra 2015 do 9 novembra 2015 na vzorke 296 samospráv, v ktorých žije 493 696 obyvateľov.

Verejné brigády sú jedným zo spôsobov, ktorým sa formuje pozitívny vzťah obyvateľov k verejnému priestoru čím sa upevňuje lokálpatriotizmus a teda aj ochrana a zveľaďovanie verejného majetku.

 

MICHAL KALIŇÁK, hovorca ZMOS

 

Zdroj: E-mail z 30. decembra 2015