Nadácia PRO PATRIA – výročné oceňovanie významných osobností slovenského národného života – 26. júla 2023 na Bratislavskom hrade

Nadácia PRO PATRIA – výročné oceňovanie významných osobností slovenského národného života – 26. júla 2023 na Bratislavskom hrade

Nadácia PRO PATRIA si Vás dovoľuje srdečne pozvať na podujatie

 

VÝROČNÉ OCEŇOVANIE VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO ŽIVOTA

 

v priestoroch hradnej kaplnky (v bývalej Hudobnej sieni) Bratislavského hradu
streda 26. júla 2023 o 17.00 hodine

 

TOHTOROČNÉ NOMINÁCIE V JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÁCH

Spisovateľ a literát PETER JAROŠ – cena za literárnu činnosť a prínos pre slovenskú kultúru

Tajomník Spolku Slovákov v Poľsku ĽUDOMÍR MOLITORIS – cena za dlhoročnú krajanskú a kultúrnu činnosť

Historik LADISLAV DEÁK in memoriam – cena za celoživotné historické dielo

 

Súčasťou slávnostného večera je krátky kultúrny program a čaša vína.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Anton Hrnko, zakladateľ nadácie            Igor Laciak, zakladateľ nadácie