Na svoje spotrebiteľské práva myslite práve teraz! – Predvianočné aj povianočné nákupy môžu priniesť aj sklamanie (4. 12. 2015)

Na svoje spotrebiteľské práva myslite práve teraz! – Predvianočné aj povianočné nákupy môžu priniesť aj sklamanie (4. 12. 2015)

Aké práva ochraňujú európskeho spotrebiteľa?

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Európske spotrebiteľské centrum v SR prichádzajú v predvianočnom období s druhou vlnou informačnej kampane, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o spotrebiteľských právach. Práve v tomto období totiž každoročne vzniká množstvo problematických situácií. Spotrebitelia častejšie hľadajú odpovede na to, ako majú vrátiť nevhodný darček. Množia sa aj prípady falošných e-shopov. Informačná kampaň má zodpovedať na praktické otázky a upozorniť aj na smernicu EÚ o právach spotrebiteľov. 

„Možnosť nakupovať tovary a služby v rôznych európskych krajinách nám ponúka väčší výber aj lepšie ceny. Na druhej strane otvára podnikateľom nové možnosti. Pre nás ako spotrebiteľov je však rovnako dôležité, ako sme dôverovali v spôsoby, ako nakupujeme a či sme pocítili ochranu, ak sa odohrá niečo nesprávne," hovorí Věra Jourová, komisárka Európskej komisie pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rovnosť žien a mužov.

„Začína sa obdobie nákupu vianočných darčekov. Môže sa nám pri tom stať, že nesedí veľkosť oblečenia alebo dostaneme ten istý darček dvakrát. Európske práva ochrany spotrebiteľa platia aj v týchto situáciách. Našou kampaňou chceme pripomenúť, na čo všetko majú spotrebitelia právo, ak sa vyskytne nejaký problém. Pravidlá na ochranu spotrebiteľa sa týkajú aj online nákupov, ktoré sú veľmi rozšírené. Až 62 % Slovákov nakupuje tovar a služby cez internet a neboja sa ani cezhraničných nákupov. Spoločné európske práva spotrebiteľov sa uplatňujú aj pri nákupoch v zahraničných
e-shopoch,“
pripomína Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku . 

Tipy Európskeho spotrebiteľského centra v SR:

 • Tovar zakúpený na diaľku (napr. cez internet) sa dá v lehote 14 dní vrátiť bez uvedenia dôvodu.
 • Po doručení tovaru by ste ho mali vyskúšať iba takým spôsobom, aby nedošlo k zníženiu jeho hodnoty. Napríklad, oblečenie môžete vyskúšať, nie však nosiť; televízor môžete zapnúť, vyskúšať zvuk a obraz, ochranné obaly môžete odstrániť, iba ak je to nevyhnutné na vyskúšanie.
 • Právo odstúpiť od zmluvy je pri niektorých tovaroch vylúčené. Napríklad pri dodávke tovaru, ktorý je zhotovený podľa vašich požiadaviek, pri predaji potravín, dodávke audio a video nahrávok a počítačových programov, ak dôjde k porušeniu originálneho obalu.
 • Zákon spotrebiteľom umožňuje odstúpiť od zmluvy ešte pred dodaním tovaru.
 • Právo na odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje hlavne na predaj cez internet. Ak ste darček kúpili v kamennej predajni, zákon predávajúcim túto povinnosť neukladá. Mnohí predávajúci však možnosť vrátiť tovar ponúkajú.
 • Pred Vianocami vzniká mnoho falošných elektronických obchodov. Buďte preto veľmi opatrní, kde nakupujete. Nápomocné vám môžu byť recenzie iných spotrebiteľov. Etablované obchody majú svojich verných a spokojných kupujúcich.  
 • Pri akomkoľvek nákupe cez internet buďte veľmi obozretní pri poskytovaní osobných údajov (číslo platobnej karty, číslo účtu, číslo občianskeho preukazu atď.)
 • Vždy si starostlivo odložte doklad o kúpe, pri uplatnení reklamácie ho treba predložiť.
 • V prípade, že tovar reklamujete, predávajúci je povinný vám vydať písomný doklad o tom, kedy ste si uplatnili reklamáciu a akú vadu mal reklamovaný tovar. V takomto prípade nevzniknú pochybnosti o tom, že ste si reklamáciu uplatnili včas. 
 • Nesprávny alebo nevhodný tovar vráťte čo najskôr. Rovnako chybu tovaru reklamujte hneď, ako ju objavíte.  
 • Napokon dobrá rada z praxe: Ak budete vystupovať voči predávajúcemu zdvorilo a mierne, máte oveľa väčšie šance na úspech pri riešení vašej reklamácie.

Päť kľúčových práv spotrebiteľa:

 1. Právo vrátiť tovar zakúpený cez internet do 14 dní
 2. Právo na výmenu alebo opravu chybného tovaru
 3. Právo na zmluvy, ktoré neobsahujú neprijateľné ustanovenia
 4. Právo na pravdivú reklamu
 5. Právo na bezplatnú pomoc európskych spotrebiteľských centier v prípade problémov so zahraničným obchodníkom

Nová smernica o právach spotrebiteľov nadobudla účinnosť v júni 2014. Zabezpečuje nielen práva vyplývajúce zo smernice o právach spotrebiteľov, ale aj z ďalších kľúčových právnych predpisov EÚ na ochranu spotrebiteľa, ako sú smernice o neprijateľných zmluvných podmienkach, o nekalých obchodných praktikách,  o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a zárukách na spotrebný tovar. Nová smernica o právach spotrebiteľov posilňuje práva spotrebiteľov v celej EÚ, a to najmä pri online nakupovaní.

Ďalšie informácie:

Základné údaje o novej smernici  

Spotrebiteľské práva EÚ

Komisia označila potenciál elektronického obchodu za nevyužitý

Informácie o kampani    

Vaša Európa – Praktický sprievodca pre občanov Európskej únie

 

 

Kontakty pre médiá: 

Ingrid Ludviková
Press & Media Section
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

E-mail: ingrid.ludvikova@ec.europa.eu
tel: +421 2 59 20 32 69
 

Juraj Caránek
SEESAME Communication Experts

E-mail: caranek@seesame.com
tel.: +421 907 726 214 

 

(Zdroj: e-mail zo 4. 12. 2015)