Na projekty slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce Európska komisia vyčlenila 172 miliónov eur (1. 10. 2015)

Na projekty slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce Európska komisia vyčlenila 172 miliónov eur (1. 10. 2015)

Na projekty slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce vyčlenila Európska komisia (EK) 172 miliónov EUR na obdobie 2014 – 2020. Z toho 146 miliónov Eur pochádza z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). V tejto súvislosti uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku: „Schválenie programu európskej regionálnej spolupráce medzi Maďarskom a Slovenskom je pre túto pohraničnú oblasť veľmi dobrou správou. Vďaka vyčleneným prostriedkom sa budú realizovať spoločné projekty, ktoré prispejú k zlepšeniu života občanov na oboch stranách hranice. Projekty sa zamerajú najmä na zvýšenie zamestnanosti, podporu cestovného ruchu, a skvalitnenie dopravného prepojenia v maďarsko-slovenskom pohraničnom regióne.” Zapojených je 13 regiónov na Slovensku a v Maďarsku.

V piatok 2. októbra 2015 navštívi Komárno a Komárom riaditeľ DG REGIO Európskej komisie (Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku EK) zodpovedný za oblasť strednej Európy, Erich Unterwurzacher. Cieľom tejto návštevy je hodnotenie doterajšieho fungovania programu Interreg v tejto oblasti. Program cezhraničnej spolupráce Interreg oslavuje tento rok 25. výročie svojho vzniku. Napriek mnohým významným projektom a investíciám, však stále existujú viaceré prekážky, či už právneho alebo administratívneho charakteru, s ktorými sa  občania a podniky pri cezhraničnej činnosti stretávajú. Aj o nich budú v Komárome diskutovať predstavitelia DG REGIO a ich slovenskí a maďarskí partneri. Spoločne navštívia aj jeden z realizovaných projektov, konkrétne cyklistický chodník medzi Komáromom, Komárnom a Kolárovom. Počas tejto návštevy sa uskutoční aj tlačová konferencia za účasti predstaviteľa EK a zástupcov slovenskej a maďarskej strany. Tlačová konferencia bude 2. 10. 2015 o 12,30 hod. v Maďarsku meste Komárom, v Monostori Erőd, Duna-part 1.
K preskúmaniu prekážok pri cezhraničných činnostiach spustili aj verejnú online konzultácia, ktorej cieľom je zozbierať  skúsenosti a názory všetkých, ktorí sú do cezhraničnej činnosti zapojení.
Viac k tejto návšteve a online konzultácii sa dozviete v prílohe. V prípade záujmu o účasť na programe a tlačovej konferencii ma prosím kontaktujte.
 
Zdroj:

INGRID LUDVIKOVÁ, Tlačové oddelenie, Zastúpenie Európskej Komisie v SR

Adresa: Palisády 29, 811 06 Bratislava

E-mail: ingrid.ludvikova@ec.europa.eu

Phone: +421 259 203 269

Mobile: +421 949 213 374

Web: www.europa.sk

Twitter: @ZEKvSR

Facebook: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku