Modranskí turisti sa splavovali po Dunajci (15. 9. 2016)

Modranskí turisti sa splavovali po Dunajci (15. 9. 2016)

Na fotografii členovia Modranského turistického spolku splavujúci sa po rieke Dunajec

 

Na záver letných prázdnin, koncom augusta, Modranský turistický spolok pre svojich členov usporiadal päťdenný zájazd na  Pieniny. Rázovitá krajina so skalnými bralami nad riekou Dunajec ako aj ľudová architektúra, gastronómia, atmosféra goralskej muziky a nárečia prilákala viac ako štyridsať turistov z Modry a okolia. Bohatý program zájazdu začal prehliadkou pamiatok historickej Levoče. Druhou zástavkou bolo Hniezdne v parku Nestville, kde sa turisti zoznámili s históriou liehovaru. Svoje turistické batohy zložili Modrania v chate Pieniny v obci Lesnica, ktorá leží priamo pod Pieninskými skalami nad riekou Dunajec.

Členovia Modranského turistického spolku v Pieninách

Program turistických pochodov bol bohatý, začal putovaním z obce Veľký Lipník cez hory, pasienky do Červeného Kláštora. Spiatočnú cestu do Lesnice turisti absolvovali na dvoch drevených pltiach po Dunajci. Výrečným sprievodcom bol Rudolf Velička, starosta obce  Majere, ktorý pútavo informoval turistov o atrakciách  na Dunajci a v regióne. Vyvrcholením pobytu na Pieninách bola náročná turistická túra o dĺžke 15 kilometrov z Červeného Kláštora na skalnaté Tri Koruny na poľskej strane. Za slnečného počasia bol nádherný výhľad z 982 m vysokej skaly na okolie. Pri prechode hrebeňom cez vyhliadku Sokolnica zastihla modranských turistov búrka s hromobitím. Návrat na chatu Pieniny bol preto očakávaný, kde skúsený hotelier Janko Gondek – pieninský goral pripravil pre unavených Modranov zaujímaný večerný program.

Nevšedným zážitkom bol akt rázovitého pasovania za gorala. Humorným spôsobom prijali za goralov predsedkyňu Modranského turistického spolku Evu Solgovú a čestného predsedu Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky Františka Macha. Menovací dekrét a čierny klobúk s pierkom im bude pripomínať toto atraktívne podujatie a ich pobyt na Pieninách. Záverečný deň pobytu navštívili turisti hrad a skanzen v Starej Ľubovni. Úspešný výlet ukončili členovia MTS kúpaním na termálnom kúpalisku vo Vrbove pod Tatrami.

FRANTIŠEK MACH, MATIK Modra

Foto: autor a archív

Pasovanie za GORALA vykonal hotelier Janko Gondek