Modra privítala mladých z celého sveta

Modra privítala mladých z celého sveta

Na fotografii účastníci medzinárodného kempu mládeže HARMONY 2016 v Modre v areáli penziónu Harmónia

Podujatie hnutia na pomoc a podporu nevidiacich a slabozrakých

V dňoch 30. júla až 12. augusta sa stala Modra  hostiteľkou Medzinárodného kempu mládeže HARMONY 2016, ktorý organizoval Lions club Bratislava Pressburg v mene Distriktu 122 Česká a Slovenská republika v spolupráci s partnermi. Na mládežnícky kemp prišlo 40 mladých ľudí vo veku od 18 do 24 rokov z 19 krajín sveta. Najviac účastníkov bolo z Talianska, Turecka, Fínska a Izraela. Medzi účastníkmi boli mladí ľudia i z ďalekej Číny – Hon Kongu, Indie,  Mexika, Taiwanu a Brazílie. Účastníci boli ubytovaní v penzióne Harmónia, kde organizátori pripravili počas dvoch týždňov bohatý program. Ako uviedla prezidentka klubu a vedúca kempu Ing. Miroslava Juran-Jaššová, mladí ľudia spoznali viaceré slovenské mestá ako Gabčíkovo, Rišňovce, kde ich privítali primátori a starostovia, no najmä Bratislavu. Účastníkov prijali v Zrkadlovej sieni Primaciálneho  paláca v Bratislave, prezreli si Bratislavský hrad, Dóm Sv. Martina, Mestské múzeum a ďalšie atrakcie hlavného mesta. V Modre  si prezreli  SNM Múzeum Ľudovíta Štúra, výrobu majoliky, výrobu vína v Elesku, hvezdáreň na Zochovej chate a ďalšie atrakcie. Počas výletu si prezreli i vodnú elektráreň v Gabčíkove, Záchranný systém Slovakia, Danubianu a Divokú vodu, športové zariadenia v Senci, kde sa kúpali v Slnečných  jazerách. Zaujímavá bola i prehliadka SNM hrad Červený Kameň. V Jakubove navštívili chovnú stanicu pre vodiacich psov, ktorú zriadil Lions Club Bratislava Pressburg. Lionské hnutie založili pred sto rokmi na pomoc a podporu nevidiacich a slabozrakých v Amerike, pritom sa cez výmenu mládeže usiluje šíriť myšlienku priateľstva a spoznávania krajín sveta. Tento cieľ organizátori splnili, mladí ľudia získali na Slovensku nezabudnuteľné zážitky. Zásluhu na úspešnom priebehu  medzinárodného  stretnutia mládeže  má i penzión Harmónia, kde organizátori vytvorili vynikajúce podmienky pre vzdelávanie, šport a zábavu mladých ľudí z viacerých kontinentov sveta. Dorozumievací jazyk bol angličtina, ktorá sa používala najmä pri večerných prezentáciách krajín účastníkov kempu. Účastníci boli spokojní i so slovenskou kuchyňou, stretnutia vytvorili dobré podmienky pre vznik nových priateľstiev mladých ľudí z celého sveta.

Text a foto: FRANTIŠEK MACH, MATIK Modra

Za mesto Modra pozdravila účastníkov kempu Viera Jančovičová,
poslankyňa mestského zastupiteľstva a riaditeľka SNM Múzea Ľ. Štúra v Modre.
Na obrázku je spoločne s vedúcou kempu Miroslavou Juran Jaššovou