Modra obnovuje svoje historické pamiatky

Modra obnovuje svoje historické pamiatky

Chráňme dedičstvo starých otcov

František Mach, Jana Soukupová

 

Počas roka 2015 si celé Slovensko pripomenulo 200. rokov od narodenia Ľudovíta Štúra. Tento rok bol súčasne vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra, konali sa mnohé spomienkové, kultúrne, vzdelávacie, spoločenské aj športové podujatia. V Modre ako vo významnom dejisku celonárodných osláv pripravili občianske združenia spolu so Slovenským národným múzeom – Múzeom Ľudovíta Štúra a mestom Modra celý rad podujatí ako napríklad Workshop žiakov ZŠ Ľudovíta Štúra, Festival duchovnej poézie, Divadlo Demoscéna: Hardrock Štúra, Vyhodnotenie súťaže revue Pamiatky a múzeá, Beh Štúrova štreka, Slávnostná akadémia pedagogickej školy k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra a i. Počas jubilea sa uskutočnila aj rekonštrukcia budovy SNM – Múzea Ľudovíta Štúra v Modre. Koncom novembra v jeho priestoroch sprístupnili novú expozíciu s názvom Ľudovít Štúr a moderné Slovensko a zrenovovali Pamätnú izbu Ľudovíta Štúra.

Mesto Modra. Vpravo pohľad z mestskej veže na oberačkové slávnosti v Modre

Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Modre

V septembri sa už po štvrtý raz v Modre uskutočnili Dni európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré pripomenuli obyvateľom mesta a návštevníkom potrebnosť obnovy historických pamiatok a ochrany kultúrneho dedičstva našich predkov. Dni kultúrneho európskeho dedičstva sú významným celoeurópskym podujatím organizovaným Radou Európy a Európskou Komisiou, ktoré upriamuje pozornosť na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v účastníckych štátoch Európskej únie. Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá so Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom SR udelili v Modre už po 24-krát národné prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. Víťazov určila komisia, ktorá vyberala zo 108 nominácií. V rámci podujatia vyhodnotili výsledky činnosti slovenských historických miest v tejto oblasti a Modrania zorganizovali celý rad prednášok, besied i prehliadok historických objektov v meste.

Obnova pamiatok v Modre

Ako na podujatí uviedol primátor Juraj Petrakovič, mesto Modra venuje spoločne s občanmi a tretím sektorom pozornosť obnove kultúrnych, historických pamiatok. Od roku 2009 v meste organizuje podujatie Slávnosť hliny – Keramická Modra, ktoré prispieva k propagácii keramickej výroby v regióne. Mesto Modra ako člen Združenia historických miest a obcí Slovenska sa aktívne prezentuje historickými pamiatkami v meste. V súčasnosti sa uskutočňuje rekonštrukcia najstaršej pamiatky v meste – gotického kostola svätého Jána Krstiteľa na modranskom cintoríne. Modranský okrášľovaci spolok v spolupráci s mestom a Pamiatkovým úradom venuje pozornosť Národnej kultúrnej pamiatke – mestskému opevneniu nazývanému aj hradby. Pri prezentácii aktivít spolku Martin Motáček uviedol, že obnovené mestské hradby sa stanú v budúcnosti turistickou atrakciou v meste. Mestské hradby budované pred viac ako štyristo rokmi chránili mesto pred tureckými vpádmi.

 

 

Mesto Modra má rozsiahle hradby, ktoré čakajú na rekonštrukciu

Návštevníkov podujatia podrobne o mestských hradbách informoval historik PhDr. Michal Duchoň PhD. O obnove Kostola sv. Jána Krstiteľa na modranskom cintoríne prednášal Mgr. Jozef Tihányi , odborný pracovník SNM, Múzea Červený Kameň.

Dobrovoľníci obnovujú hradby, odstraňujú nálety, zeleň z kamenných múrov. Kamenársky majster Igor Tuček obnovuje už rozpadnuté kamenné múry. Časť mestského opevnenia sa už zrútila, a tak mesto čelí žalobe súkromníka za spôsobené škody. Podľa slov primátora pokračujú práce i na obnove mestskej veže, ktorú chcú sprístupniť turistom a obyvateľom mesta. Uskutočňuje sa i obnova evanjelického sirotinca, ktorý projektoval architekt Samuel Jurkovič. V mestskej časti Kráľová revitalizovali centrálny priestor v okolí kostolov. Uskutočnila sa i obnova náhrobného areálu Ľudovíta Štúra na modranskom cintoríne a rekonštrukcia Slovenského národného múzea – Múzea Ľudovíta Štúra v Modre.

Obnovený náhrobný areál Ľ. Štúra v Modre si prezreli primátor Juraj Petrakovič, prednosta Marian Gavornik a Iveta Krčmárová z MÚ Modra

Mestá a obce na Malokarpatskej vínnej ceste zaznamenali po roku 1990 pozitívne, ale aj negatívne zmeny. Postupne sa mení vzhľad miest a obcí, uskutočňuje sa rekonštrukcia starých domov, pribúdajú však i nové moderné domy. Pamiatkari v spolupráci so stavebnými úradmi dozerajú, aby sa zachoval a obnovil starý bytový fond a vzájomne dopĺňal s modernými prvkami architektúry.

Ocenenia za príkladnú obnovu

Academia Istropolitana Nova v Svätom Jure doteraz zorganizovala už štyri ročníky a v tomto roku už vyhodnotila piaty ročník súťaže Ocenenie za príkladnú obnovu domov v malokarpatskom regióne a celom BSK. Do súťaže boli nominované objekty súkromného i verejného charakteru z viacerých miest a obcí. V minulých rokoch boli nominované aj zrekonštruované historické objekty z Modry, ktoré získali tieto ocenenia:

V roku 2010

– Múzeum ľudovej školy v Kráľovej, Národná ul. č. 16, vlastník Cirkevný zbor ECAV v Modre Kráľovej,

– Reštaurácia U Richtára, Štúrova č. 93 – 95, vlastník Ing. Július Kasa, Alena Kasová,

– Rodinný dom, Štúrova č. 43, vlastník JUDr. Jarmila Michalková, Ing. Samuel Michálek z Piešťan, rodina Plánovská z Bratislavy a rodina Predmerská z Piešťan.

V roku 2011

– Hotel Sebastian, Dukelská č. 4, vlastník objektu Elizabeth Slovakia s. r. o.,

– Rodinný dom, Dolná ul. č.108, vlastník rodina Dóšovcov,

– Rodinný dom s penziónom, Štúrova č. 19, vlastník Ivan Polievka, Mgr. Mária Polievková.

V roku 2012

– Vinohradnícky dom U Šebov, Štúrova č. 108, vlastník rodina Šebovcov,

– Rodinný dom, Kukučinová č. 1, vlastník Pavel Šíma-Juríček s rodinou,

– Kaplnka Panny Márie Snežnej, Dolná č. 4, vlastník Rímskokatolícka cirkev, farnosť Modra.

 

Ocenená kaplnka Panny Márie Snežnej v Modre. Vpravo SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, v ktorom sa uskutočnila rekonštrukcia výstavných priestorov

Obnovené vinohradnícke domy slúžia turistike

Najväčším skvostom zrekonštruovaných starých vinohradníckych objektov v Modre je dom na námestí U richtára, ktorý bol najvyššie ocenený v prvom ročníku súťaže obnovy starých historických budov v regióne. Podľa pamiatkového prieskumu dom pochádza z prelomu 16. a 17. storočia. Pri rekonštrukcii objavili na uličnej fasáde nápis s rokom 1592. Podľa prieskumu tu žil v roku 1612 modranský richtár Georgius Znämer, ktorý bol prosperujúcim vinohradníkom, o čom svedčia rozsiahle priestory na spracovanie hrozna. Terajší majitelia objektu Alena a Július Kasa objekt rekonštruovali viac rokov, keďže využívali pôvodný stavebný materiál – kameň, tehly a dreva. Všetky dodatočné prístavby a priečky v dome odstránili, a tak sa dosiahol pôvodný stav objektu. Pri rekonštrukcii podlahy sa objavila zasypaná studňa, ktorú vyčistili. Podobne zadné hospodárske priestory po odstránení priečok vytvorili rozsiahle možnosti na posedenie hostí nielen v objekte, ale i na nádvorí domu. Objekt sa od roku 2007 využíva ako reštaurácia a predajňa vín Pavúk. Historický objekt si obľúbili i televízni diváci seriálu Búrlivé víno, ktorého časti nakrúcali v týchto priestoroch.

Prvým rekonštruovaným vinohradníckym domom v Modre bol Vinohradnícky dom U Šebov, v ktorom sa po roku 2000 v galérii Mérum uskutočnilo vyše sto vernisáží umeleckých výstav. Historický vinohradnícky dom má i malú, no atraktívnu záhradu so vzácnymi drevinami a dvor vyzdobený starým vinohradníckym náradím. V dome sa nachádzajú vinohradnícke a vinárske exponáty, preše, mlynčeky na hrozno, sudy a ďalšie náradie. Návštevník si v ňom môže pozrieť i tristoročný rodokmeň rodiny Šebov znázornený na pestrofarebných keramických tabuľkách. Turisti majú možnosť vo vinárni počas Otvorených pivníc na MVC ochutnať najkvalitnejšie ocenené vína z Chateau Modra.

Podobne i ďalší zrekonštruovaný vinohradnícky dom na Dukelskej ulici – Starý dom – poskytuje príjemné posedenie pri víne nielen v pivničných priestoroch, ale i v obytných klenbových miestnostiach a na nádvorí. Dom pochádza z polovice 17. storočia. Široký výber ocenených vín od otca a syna Ludvika Žofiaka je zárukou príjemného posedenia pri dobrom víne a jedle. Na Dukelskej ulici zrekonštruovali starý vinohradnícky dom, ktorý vlastnila rodina Kišoňová. Hotel Sebestian okrem chutnej gastronómie poskytuje i ubytovanie pre turistov a má vhodné priestory pre organizovanie spoločenských a vzdelávacích podujatí. Na Súkenickej ulici sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia objektu starej výrobne majoliky, kde v súčasnosti je hotel Majolika – so zachovaným historickým múzeom keramickej výroby. Na budove je starý nápis „Chráňme dedičstvo starých otcov“, ktorý obyvateľom pripomína odkaz našich predkov.

Dom vo vinohradoch v Hamrštíle, kde tvoril spisovateľ Vincent Šikula, objekt projektoval Samuel Jurkovič. Dúha nad Modrou, vpravo Horná veža

Príkladne je zrekonštruovaná aj pivnica na námestí Ľudovíta Štúra U pradeda, kde Michal Petrík prevádzkuje vináreň. Rekonštrukcia starého vinohradníckeho domu pokračuje ďalšími priestormi. Dom Ing. Vladimíra Sodomu pri Hornej bráne vytvára príjemné prostredie v tejto časti mesta. Firma Pereg, s. r. o., rekonštruovala na Štúrovej ulici 119 staré pivničné priestory bývalého pracoviska Výskumnej vinohradníckej a vinárskej stanice v Modre. Kvalitné odrodové hroznové a ovocné vína v nich ponúkajú počas podujatia Otvorené pivnice na MVC v dobových kostýmoch.

Počas minuloročného Malokarpatského vinobrania v Modre sprístupnili verejnosti i zrekonštruovaný Modrý dom na Štúrovej ulici, kde sa konajú degustácie vín, semináre, oslavy, prezentácie cezhraničných projektov cestovného ruchu. Zrekonštruované prevádzkové priestory s pivnicou a nádvorím umožňujú usporadúvať rozličné spoločenské podujatia pre verejnosť. Ďalším sprístupneným objektom pre verejnosť v Modre je reštauráciu V mlyne na Dolnej ulici. Historická reštaurácia po rekonštrukcii úspešne prezentuje pamiatku pôvodných 13 modranských mlynov. Gastronomické špeciality, ktoré sa podávajú s modranským vínom, lákajú nielen domácich, ale i zahraničných návštevníkov.

Najstaršia pamiatka a galérie v meste Modra

Významná je aj obnova najstaršej historickej sakrálnej pamiatky v Modre – Kostola narodenia sv. Jána Krstiteľa na modranskom cintoríne. Iniciovalo ju OZ Záchrana cirkevných pamiatok v Modre, ktoré zastupuje poslankyňa mestského zastupiteľstva Katarína Machatová.

Obnova Kostola narodenia sv. Jána Krstiteľa na modranskom cintoríne. Vpravo interiér kostola

Pre verejnosť je prístupná i budova Múzea slovenskej keramickej plastiky, ktorá spoločne s Galériou Ignáca Bizmayera tvorí reprezentačný historický priestor mesta. Návštevníci mesta majú možnosť vidieť Galériu vo dvore domu výtvarníka Pavla Šíma-Juríčka na Kukučínovej ulici. Podobne i sedliacky dom Jána Lichnera na Štúrovej ulici ponúka turistom prehliadku výtvarnej dielne textilných prác výtvarníčky Darinky Lichnerovej.

 

Múzeum slovenskej keramickej plastiky a Galéria Ignáca Bizmayera v Modre. Vpravo penzión Harmónia, kde sa konajú školenia, semináre a iné spoločenské podujatia, vrátane svadobných obradov v prírode

Obnova letoviska Harmónia a Pieskov

Pre rozvoj cestovného ruchu v Modre je významná i obnova rekreačnej oblasti Modry-Harmónie, kde sa nachádzajú desiatky rekreačných chát z minulého storočia. Objekty vlastnili odborové organizácie podnikov prevažne z Bratislavy, ktoré po roku 1990 postupne neplnili rekreačnú funkciu. V súčasnosti sú objekty prevažne v zlom stave, vyžadujú rozsiahle investície. Príkladom úspešnej rekonštrukcie je penzión Harmónia, kde sa vykonala nielen rekonštrukcia pôvodnej budovy, ale i oddychových vonkajších priestorov v atraktívnom lesnom prostredí. V areáli zriadili solárnu elektráreň, degustačnú pivnicu i biozáhradu, kde pre potrebu penziónu pestujú zeleninu, bylinky a ďalšie okrasné rastliny. V areáli penziónu nakrúcali prírodné scény obľúbeného seriálu Búrlivé víno, konajú sa tam školenia, svadby a iné spoločenské podujatia.

Finále obnovy historických pamiatok Modry

Do finále tohoročnej súťaže obnovy historických pamiatok sa dostal z Modry objekt Horské vinárstvo rodiny Patákovcov na okraji letoviska Harmónia. Dom aj s hospodárstvom bol postavený z kameňa, vinárstvo spravuje už štvrtá generácia vinohradníkov. Kameň je neomietnutý, povrch muriva dáva celému areálu osobitý vzhľad. Dom obnovujú už 20 rokov, majitelia chcú zachovať pôvodný vzhľad, ktorí obdivujú návštevníci podujatia Otvorených pivníc na Malokarpatskej vínnej ceste.

Úspešne bol rekonštruovaný a postavený moderný objekt Hotel Zochova chata, v ktorom sa vytvorilo rozsiahle kongresové centrum pre organizovanie konferencií a firemných vzdelávacích podujatí, relaxačných pobytov v lone prírody s možnosťou turistiky do Malých Karpát.

Vyhľadávaným miestom turistov je rozhľadňa na vrchu Veľká homoľa, ktorú pred dvanástymi rokmi postavili členovia Modranského turistického spolku.

Zaujímavým objektom je i Astronomické observatórium UK v Bratislave, umiestnené v lokalite Piesky, kde majú návštevníci Modry možnosť absolvovať v nedeľu popoludní zaujímavú exkurziu.

Atraktívnym moderným objektom v Modre je Vinárstvo Elesko umiestnené pri štátnej ceste z Modry smerom na Dubovú priamo vo vinohradoch pod Malými Karpatmi. Okrem kvalitných vín ponúka i vychýrenú gastronómiu. Lákadlom pre turistov sú i výstavy diel svetových umelcov, ktoré v ňom usporadúvajú.

 

Uviedli sme iba niektoré pozitívne premeny mesta za štvrťstoročie, v skutočnosti je ich oveľa viac. V meste je však celý rad problémov, ktoré treba riešiť, aby Modra sa stala moderným a súčasne historickým mestom.

Z hľadiska rozvoja turistiky významnú úlohu v meste Modra plnilo aj Turistické informačné centrum v Harmónii, ktoré bolo vybudované s podporou 20 miliónov korún z fondov EÚ. V historickej obnovenej budove mal trvalú výstavu Modranský turistický spolok, ktorý má viac ako 120-ročnú tradíciu. Zrekonštruovaná budova v súčasnosti už slúži iba mestskému podniku Lesy Modra. Žiada sa, aby voľné priestory budovy využívali naďalej i modranské organizácie tretieho sektora.

V súčasnosti prebieha v susedstve rozsiahla rekonštrukcia hotela Pod lipou v Harmónii, kde sa podstatne rozšíri kapacita a kvalita poskytovaných služieb pre turistov.

Obnova ďalších kultúrnych pamiatok

Obyvatelia mesta Modra očakávajú aj obnovu starej budovy historickej Radnice, ktorá, žiaľ, po odchode SNM – Múzea Ľ. Štúra v Modre z tejto budovy už desaťročie pustne. Radnica je „srdce mesta“ ako výstižne v Modranských zvestiach z júna 2012 uviedla primátorka mesta Hana Hlubocká. Záujem o využitie rozsiahlych pivničných priestorov pod starou Radnicou má Vincúr – Spolok vinohradníkov a vinárov v Modre.

Na rekonštrukciu čakajú i ďalšie historické budovy v centre mesta, ktorých vlastníkom je mesto, ako aj súkromné osoby. Kaštieľ na Hornej ulici, sídlo bývalej Vinohradníckej školy v Modre s rozsiahlym parkom takisto vyžaduje rekonštrukciu. Majiteľom budovy je BSK. Rovnako ako storočná budova Evanjelického sirotinca v Modre, ktorú projektoval architekt Dušan Jurkovič čaká na obnovu. Dobrovoľníci z Lepšej Modry a členovia modranského evanjelického zboru venujú obnove tejto pamiatky pozornosť.

Smutný je pohľad na pustnúcu budovu niekdajšieho evanjelického gymnázia, ktorého viacerí učitelia a študenti boli aktívne zapojení do slovenského národného hnutia 19. storočia.

Bývalá evanjelická fara s pamätnou tabuľou Karola a Ľudovíta Štúra. Vpravo evanjelický sirotinec v Modre, ktorý projektoval Samuel Jurkovič

Symbol mesta Modra – Horná brána vyžaduje opravu a permanentné sprístupnenie verejnosti najmä v letnej turistickej sezóne. Záujem o tieto atraktívne priestory má spolok Vincúr. Budova niekdajších vojenských kasární na Štúrovej ulici pustne, rekonštrukcia budovy bola pozastavená a kazí vzhľad námestia Modry. Podobne pustnú pivnice, vináreň a ubytovacie zariadenie Zlaté hrozno, niekdajšia pýcha Poľnohospodárskeho a vinohradníckeho družstva Modra.

Obyvatelia mesta i jeho návštevníci netrpezlivo čakajú na celkové dokončenie rekonštrukcie inžinierskych sietí, komplexné zveľadenie vzhľadu námestia a najmä na vyriešenie katastrofálnej dopravnej situácie v meste vybudovaním cestného obchvatu.

Chráňme dedičstvo našich otcov

Možno oprávnene očakávať, že tak ako minulých päť ročníkov súťaže o najlepšie obnovenú historickú budovu v malokarpatskom regióne a BSK, i jej ďalšie ročníky sa stretnú so záujmom obyvateľov regiónu. Obnovou objektov takto napĺňame odkaz, ktorý je na priečelí budovy Hotela Majolika „Chráňme dedičstvo našich otcov“. Možno očakávať, že rekonštruované historické domy v Modre – na hlavnom meste vína i na Malokarpatskej vínnej ceste budú popri dobrom víne obdivovať domáci i zahraniční turisti. Ako nám povedala riaditeľka Kultúrneho domu Ľudovíta Štúra v Modre a organizátorka Dní európskeho kultúrneho dedičstva v Modre Marcela Kvetková, podujatie sa vydarilo, upozornilo obyvateľov na potrebu permanentnej ochrany kultúrnych pamiatok v meste. Veľký záujem návštevníkov bol najmä o vyhliadku na mesto z mestskej veže, ktorá súčasne umožňuje vidieť toto historické kráľovské mesto v lone Malých Karpát. Dosiahnuté výsledky v obnove historických pamiatok súčasne zaväzujú obyvateľov pokračovať v tejto práci a oceniť všetky subjekty, ktoré sa v Modre zúčastňujú na ich obnove.

 

Spracovali FRANTIŠEK MACH a JANA SOUKUPOVÁ, Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky Modra

Foto: František Mach a Štefan Cifra (2)

 

Internetová stránka: www.tik.sk

 

Na fotografii hore letecký pohľad na starobylé kráľovské mesto Modra