Modernejšie pravidlá v EÚ oblasti DPH (4. 10. 2017)

Modernejšie pravidlá v EÚ oblasti DPH (4. 10. 2017)

1. Modernejšie pravidlá v oblasti DPH

Európska komisia dnes predložila plány rozsiahlej reformy v oblasti daní z pridanej hodnoty, najväčšej za posledných 25 rokov. Modernizácia pravidiel zjednoduší systémy pre štátnu správu a tiež aj podniky. Na dani z pridanej hodnoty dochádza ročne k strate viac ako 150 miliárd eur, čo sú prostriedky, ktoré by sa dali využiť napríklad na školy, cesty alebo v zdravotníctve. Odhaduje sa, že cezhraničné podvody s daňou z pridanej hodnoty spôsobujú straty  až 50 miliárd eur (čo je 100 € na občana Európskej únie za rok). Reforma by mala pomôcť znížiť túto sumu až o 80 %.
Komisia navrhuje zmeniť súčasný systém DPH, tak aby sa predaj tovaru z jednej krajiny EÚ do druhej zdaňoval rovnakým spôsobom ako tovar predávaný v jednotlivých členských štátoch.  Vznikne tak nový a konečný systém DPH v EÚ.
Dohoda  by mala byť postavená  na štyroch základných kameňoch nového jednotného priestoru v oblasti DPH:
* boj proti podvodom  - najmä v oblasti cezhraničného obchodu;
* vytvorenie jedného kontaktného miesta – obchodníci budú môcť DPH priznávať a platiť na jednej online platforme vo vlastnom jazyku;
* väčšia konzistentnosť – DPH sa bude hradiť v členskom štáte konečného spotrebiteľa, platiť bude sadzba daného členského štátu;
* menej administratívy – jednoduchšie fakturačné pravidlá.
Dnešný návrh poputuje na schválenie do Rady EÚ a na konzultáciu do Európskeho parlamentu. V roku 2018 Európska komisia predloží detailný legislatívny návrh v podobe Smernice o DPH.

Viac:

Tlačová správa

Otázky a odpovede

Infohárok

 

2. Dva prípady v oblasti štátnej pomoci

2.1 Amazon – Európska komisia dospela k záveru, že Luxembursko poskytovalo neoprávnené daňové výhody spoločnosti Amazon v hodnote približne 250 mil. eur. Podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ je to nezákonné, pretože spoločnosti Amazon to umožnilo zaplatiť podstatne nižšie dane ako iné spoločnosti. Luxembursko musí teraz neoprávnenú pomoc vymáhať.

Viac: Tlačová správa

 

2.2 Apple – Európska komisia sa rozhodla predložiť Súdnemu dvoru Európskej únie prípad Írska pre nesplnenie si povinnosti  vymôcť neoprávnené daňové výhody od spoločnosti Apple vo výške až 13 miliárd eur.

Viac: Tlačová správa

 

Kontakt/informácie:

 Ingrid Ludviková, tlačové oddelenie  
Zastúpenie Európskej Komisie v SR
Palisády 29, 811 06 Bratislava

 

E-mail: ingrid.ludvikova@ec.europa.eu
Tel.: 02/59 203 269, mobil: 0949 213 374

Web: www.europa.sk

TWITTER: @ZEKvSR
Facebook: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

 

(Zdroj: EK, e-mail zo 4. 10. 2017)