Miroslava Avramovová-Čierna (1. 1. 2016)

Nech je život Literárneho týždenníka hladký

a Váš osobne sladký!

Úspešný rok 2016

želá

 

Miroslava Avramovová-Čierna