Miroslav Pius (15. 12. 2017)

Príjemné prežitie vianočných sviatkov,  a dobré zdravie v Novom roku 2018 a poďakovanie za spoluprácu v tom to roku.

Všetko dobré želá M.Pius