Miroslav Musil (31. 12. 2017)

Miroslav Musil (31. 12. 2017)

Milé priateľky a priatelia,

Milé známe a známi,
 
s potešením vám ponúkame štamperlík na povzbudenie (v prílohe)
keď sa spustia presýpačky od zajtra nanovo
 
HAPPY MM18

Musilovci