Miroslav Janek (1. 1. 2016)

Vážený pán šéfredaktor,

dovoľte mi, aby som v prvých hodinách nového roku 2016 zaželal Vám a celému kolektívu nášho Literárneho týždenníka do všetkých jeho dní zdravie, spokojnosť, pohodu a nové úspechy v náročnej práci na „národa roli dedičnej“.

Nech nový rok 2016 prinesie mnoho kvalitných materiálov na Vašich stránkach i veľa nových čitateľov. Plníte nezastupiteľná úlohu v celej slovenskej spoločnosti a som poctený, že v rámci možností môžem prispieť k naplneniu Vašich cieľov.

V úcte

Miroslav Janek