Ministerka kultúry o rozvoji knižnej kultúry na Slovensku (10. 7. 2018)

Ministerka kultúry o rozvoji knižnej kultúry na Slovensku  (10. 7. 2018)

Ministerka kultúry Slovenskej republiky Ľubica Laššáková (druhá zľava) počas úracovného stretnutia so zástupcami Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky (vpravo). Foto: Archív MK SR

 

Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková sa 10. 7.júla 2018 stretla s predstaviteľmi Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky (ZVKS). Predseda združenia Juraj Heger spolu s podpredsedom Vladimírom Michalom a generálnym sekretárom ZVKS Martinom Gajdošom ju informovali o potrebe vnímania knihy ako tovaru kultúrnej duchovnej hodnoty a potreby takéhoto vnímania aj vo väzbe na tvorbu a uplatňovanie legislatívnych úprav aj pre hospodársku oblasť.

 

Predložili aj svoju požiadavku na zníženie počtu povinne odovzdávaných knižných výtlačkov podľa zákona č. 212/1997 o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších zákonov a návrh na zapracovanie práva vydavateľa na náhradu odmeny do novely Autorského zákona.

Predstavitelia ZVKS odôvodnili aj svoje odporúčanie na zníženie dane z pridanej hodnoty na knihy, ktorá je na Slovensku v súčasnosti 10 %, s poukázaním, že napríklad Poľsko a Maďarsko majú 5-percentnú DPH na knihy. Ministerka Ľubica Laššáková vyslovila záujem viesť dialóg so ZVKS: "Chcem efektívne spolupracovať pri rozvoji knižnej kultúry na Slovensku a príprave legislatívnych materiálov."

ZVKS združuje viac ako 80 subjektov, ktoré realizujú cca 85 % edičnej a obchodnej činnosti na Slovensku. V súčasnosti zastrešuje vyše 80 % knižnej výroby v Slovenskej republike. Podľa štatistiky za rok 2017 na Slovensku vychádza ročne viac ako 10 000 titulov v náklade takmer 14 miliónov výtlačkov, z toho okolo 8 000 kníh v náklade takmer 10 mil. výtlačkov.

 

(Komunikačný odbor MK SR)

 

---

Bibliografický odkaz:
Komunikačný odbor: Ministerka kultúry o rozvoji knižnej kultúry na Slovensku. In: MK SR [online]. Uverejnené: 10. 7. 2018. Dostupné na internete: <
TU>
.