Miloš Zverina, Slavica (19. 12. 2018)

Miloš Zverina, Slavica (19. 12. 2018)

Príjemné prežitie zimných sviatkov

Vinšujem vám títo nastávajíce sviatky,
v hojnom božskom požehnaní,
aby vám dal Pánboh štástia,
na poli úrod v chyži veselia
a vám všetkým dohrýho zdravia.

Je v tomto dome pekný mládenec,
keby nám on dal dukát na veniec.
Pánu gazdovi holbičku vína,
aby vychoval dobrého syna.
Pani mamovke teplú žehličku,
aby vychovala švárnu paničku.

Miloš Zverina

Slavica


(vinšovačka pochádza z obce Ladzany pri Nitre)