Miloš Zverina – Slavica (27. 3. 2016)

K novej jari veľa sily,
by ste v zdraví dlho žili.
Na Veľkú noc veľa vody,
spokojnosti a pohody
zo srdca praje...
Miloš Zverina
Slavica, o. z.