Milan Vároš (21. 12. 2018)

Milan Vároš (21. 12. 2018)

Šťastlivé  Vianoce a v nastávajúcom roku najmä pevné  zdravie, kusisko šťastia, dobrú  životnú pohodu...
želá
Milan Vároš