Milan Stano (20. 12. 2017)

Milan Stano (20. 12. 2017)

POKOJNÉ VIANOČNÉ SVIATKY
A ŠŤASTNÝ VESELÝ NOVÝ ROK 2018
veľa lásky, zdravia, šťastia, optimizmu, humoru a guráže želá
MILAN STANO