Projekt MESTSKÉ ZÁSAHY TRNAVA 2016 – Vaše nápady pre lepšie mesto (UZÁVIERKA: 5. apríla 2016)

Projekt MESTSKÉ ZÁSAHY TRNAVA 2016 – Vaše nápady pre lepšie mesto (UZÁVIERKA: 5. apríla 2016)

Mesto Trnava a občianske združenia Publikum.sk a ÚzemnéPlány.sk organizujú

projekt Vaše nápady pre lepšie mesto – Mestské zásahy Trnava 2016.

Podnety a projekty sa dajú pridávať cez webovú stránku https://trnava.zasahy.sk do 5. apríla 2016.

 

***

Niekedy stačí málo, aby sa zmenilo veľa. To je jeden z princípov, na ktorých stoja Mestské zásahy. Ich cieľom je zhromaždiť zaujímavé nápady, ako by mohol pôsobiť a fungovať verejný priestor. Môže ísť o riešenia aktuálnych problémov vo verejnom priestore alebo o dotvorenie tých miest, ktoré dnes zostávajú nevyužité.
Mestské zásahy sa už uskutočnili vo viacerých mestách na Slovensku a v Českej republike. Trnava má oproti mnohým iným mestám jednu nezanedbateľnú výhodu.: na projekte sa tu podieľa aj samospráva, ktorá má veľký záujem navrhnuté zásahy zrealizovať. To sa inde podarilo len v niekoľkých prípadoch.

Odborná i široká verejnosť sa do Mestských zásahov Trnava môže zapojiť dvomi spôsobmi:

1. Prvým je pridanie PODNETU na nefunkčné alebo nevyužité miesto vo verejnom priestore, ktorý bude slúžiť ako inšpirácia ostatným. Netreba si však podnety zamieňať s populárnou službou Odkaz pre starostu. V tomto prípade má ísť o vylepšenia verejného priestoru, nie opravy mestskej infraštruktúry alebo mobiliáru.
2. Druhým spôsobom je pridanie PROJEKTU, ktorý reprezentuje už konkrétny návrh zásahu do verejného priestoru. Vypracovanie takéhoto projektu vôbec nemusí byť komplikované a časovo náročné. Stačí pridať slovný opis zásahu, fotografiu miesta, kde sa má projekt realizovať ako aj jednoduchú vizualizáciu zásahu, prípadne kresbu, zákres do fotografie a pod.


Organizátori projektu, ktorými sú Mesto Trnava a občianske združenia Publikum.sk a ÚzemnéPlány.sk, veria, že v našom meste je množstvo ľudí, ktorí chcú pomôcť svojmu okoliu a vedia ako na to.
Podnety a projekty môžete cez webovú stránku https://trnava.zasahy.sk pridávať do 5. apríla. Ak však máte dobrý nápad už teraz, neváhajte, nech vás niekto nepredbehne.

Všetky prijaté projekty budú uverejnené v publikácii a vystavené v Synagóge – centre súčasného umenia Galérie Jána Koniarka v kurátorskej koncepcii Filipa Kruteka (GJK) počas mesiaca jún.

Zároveň s prípravou publikácie a výstavy sa budú jednotlivým projektom venovať aj zástupcovia mesta v spolupráci s prizvanými odborníkmi. Cieľom ich úsilia bude vybrať tie návrhy, ktoré by sa mohli zrealizovať už v najbližších rokoch.
Všetky podrobnosti o Mestských zásahoch nájdete na adresách: https://trnava.zasahy.sk a https://www.facebook.com/MestskeZasahyTT.

 

Kontakt:

Zuzana Dohnalová, PR Consultant

E-mail: pr@gjk.sk
Galéria Jána Koniarka v Trnave
Zelený kríček 3,  917 01 Trnava

sekretariat@gjk.sk www.gjk.sk
Tel: +421 33 5511 659, fax.:+421 33 5511 391

 

(Zdroj: Galéria J. Koniarika, Trnava, e-mail z 11. 2. 2016)