Marián Pauer: Karol Plicka

Marián Pauer: Karol Plicka

Karol Plicka (* 1894 – † 1987) bol etnograf, folklorista, zberateľ ľudových piesní, fotograf, scenárista, režisér, kameraman. Monografia podrobne mapuje život a tvorbu tejto pomaly zabudnutej osobnosti slovenskej fotografie. Pripomenie jeho najznámejšie fotografie, filmy i zozbierané piesne a poodhalí jeho súkromie. Obsahuje bohatý obrazový materiál a oživuje Slovensko také, ako ho na fotografiách a filmoch pred desaťročiami zachytil Karol Plicka.
Autorom knihy je spisovateľ a teoretik fotografie Marian Pauer. Profesora Plicku poznal osobne a práve táto skúsenosť dodáva knihe čaro. V knihe sa nachádza bohatý obrazový materiál - fotografie Karola Plicku, zábery z jeho filmov, ale aj fotografie umelca pri práci, faksimile dobovej korešpondencie, rukopisy notových zápisov, spomienky jeho blízkych či fotografie z rodinného albumu Plickovcov.

***

Bibliografický záznam:

PAUER, Marian: Karol Plicka. 1. vyd. Bratislava: Slovart, r. r. o., 2016. 368 s. ISBN 978-80-556-1289-8 (viaz).

 

PREĆÍTAJTE SI:

* Slovenské tradície pohľadom objektívom Karola Plicku (TS o výstave v SNM a knihe M. Paura)

* Karol Plicka. Obraz a pieseň (o výstave a diele autora podobnejšie na webovej stránke SNM)

* JÚL 2018 – FEBRUÁR 2019 – Výstava KAROL PLICKA: OBRAZ A PIESEŇ – v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave (pozvánka)