Mária a Radislav Kenderovci (27. 3. 2018)

Mária a Radislav Kenderovci (27. 3. 2018)

Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo,

aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť.

Jeho rany nás uzdravili.

Zmŕtvychvstalý nech Vás a Vašu rodinu obdarí milosťou

a láskou v tomto veľkonočnom čase.

To zo srdca želajú

Mária a Radislav Kenderovci

***

 

Krížová cesta

 

Som!

Tak teda tráp sa

Do prachu zabor tvár

Z pohľadu pochopíš

Pomoc často bolí

Pamiatka zo súcitu

Blato Ťa opäť víta

Utíchnu?

A znova na dne

Správanie bez ostychu

Šialenstvo

Chvíľa beznádeje

Krehkosť

Strata, ktorá hreje

 

R. A  RUŽOMBERSKÝ

 

(Z básnickej zbierky Púštna ruža)

Ružomberok 2018