Mária a Radislav Kenderovci (19. 12. 2018ň

Mária a Radislav Kenderovci (19. 12. 2018ň

Vianoce 2018

„Pozri na to Dieťa v jasliach – díva sa na Teba.

Prináša nám zrnká lásky – zlatý poklad neba.

Prináša nám lúčne kvety, v dlaniach kvapky rosy.

Svoju milosť nám chce rozdať... Aj Tebe dá, ak poprosíš.“ (MŠ)

 

Šťastné a požehnané Vianočné sviatky 2018 želajú

Mária a Radislav Kenderovci

 

 

Atmosféra Vianoc

 

Teplo tlie

 

Prebije náhlenie?

Vôňa klinčekov a škorice ostane?

 

Ó čaro čakania!

 

Je potrebné

 

Požičané milosti

sa ťažko splatia

 

Ako láska matke

 

Skúsme aspoň

zmierniť jej deficit

 

Dobrom a pokojom

 

R.A.Ružoberský (zo zbierky Púštna ruža)