Margita Ivaničková (1. 1. 2016)

Celej redakcii prajem veľa  optimizmu a síl, 
ktoré budeme všetci potrebovať
Gita